Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Thành Phố Sóc Trăng Sóc Trăng

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Sóc Trăng.

  • LienVietPostBank Thành Phố Sóc Trăng
  • LienVietPostBank Sóc Trăng

    Số 113 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng.