Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Quảng Ngãi.