Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Rạch Giá.

  • LienVietPostBank Thành Phố Rạch Giá
  • LienVietPostBank Kiên Giang

    28 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang