Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Gò Vấp.