Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.