Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Thành Phố Vị Thanh Hậu Giang

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vị Thanh.

  • LienVietPostBank Thành Phố Vị Thanh
  • LienVietPostBank Vị Thanh

    Số 1107 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

  • LienVietPostBank Thành Phố Vị Thanh
  • Chi nhánh Hậu Giang

    Số 32 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, TP. Vị Thanh, Hậu Giang