Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Quận Long Biên Hà Nội

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Long Biên.