Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.