Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hai Bà Trưng.