Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Quận Hà Đông Hà Nội

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hà Đông.