Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.