Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.

  • LienVietPostBank Quận Hải Châu
  • LienVietPostBank Đà Nẵng

    140 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.