Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Quận Thốt Nốt Cần Thơ

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thốt Nốt.

  • LienVietPostBank Quận Thốt Nốt
  • LienVietPostBank Thốt Nốt

    72, Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ, Thành Phố Cần Thơ.