Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Quận Bình Thủy Cần Thơ

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thủy.

  • LienVietPostBank Quận Bình Thủy
  • LienVietPostBank Trà Nóc

    Lô 30, Khu Công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ