Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.