Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Giang.

  • LienVietPostBank Thành Phố Bắc Giang
  • LienVietPostBank Bắc Giang

    Số 389 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang