Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Thành Phố Long Xuyên An Giang

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Long Xuyên.

  • LienVietPostBank Thành Phố Long Xuyên
  • LienVietPostBank An Giang

    132C Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.