Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Thành Phố Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Châu Đốc.

  • LienVietPostBank Thành Phố Châu Đốc
  • LienVietPostBank Châu Đốc

    Số 67-69 Nguyễn Hữu Cảnh - Khóm 5, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc.