Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Sóc Trăng

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm,...

Chi nhánh LienVietPostBank tại quận/huyện của Sóc Trăng