LienVietPostBank Tân Sơn Nhất

  • Địa chỉ: Số 153 , 159/1/5 và 87/1A (hợp khối) Ngyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp
  • Số điện thoại: +848 3 9940 072 / 73 / 74
  • Số Fax: +848 3 9940 075
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến LienVietPostBank Tân Sơn Nhất