LienVietPostBank Chợ Lớn

  • Địa chỉ: Số 52-54-56 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5
  • Số điện thoại: +848 6 2688688
  • Số Fax: +848 6 2699699
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến LienVietPostBank Chợ Lớn


Các chi nhánh LienVietPostBank Quận 5