Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Cần Thơ

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Cần Thơ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Bình Thủy 1 địa điểm, Quận Ninh Kiều 1 địa điểm, Quận Thốt Nốt 1 địa điểm,...

Chi nhánh LienVietPostBank tại quận/huyện của Cần Thơ