Mạng lưới ATM Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Phú Thọ

Điểm đặt máy ATM LienVietPostBank Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì 1 địa điểm