Mạng lưới ATM Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Kiên Giang

Điểm đặt máy ATM LienVietPostBank Kiên Giang

Thành Phố Rạch Giá 1 địa điểm