Mạng lưới ATM Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Hồ Chí Minh

Điểm đặt máy ATM LienVietPostBank Hồ Chí Minh

Quận 1 5 địa điểm
Quận 3 1 địa điểm
Quận 5 1 địa điểm
Quận 6 1 địa điểm
Quận 7 2 địa điểm
Quận 11 1 địa điểm
Quận Bình Thạnh 1 địa điểm
Quận Phú Nhuận 1 địa điểm
Quận Tân Bình 3 địa điểm