Mạng lưới ATM Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Hải Phòng

Điểm đặt máy ATM LienVietPostBank Hải Phòng

Huyện Thủy Nguyên 1 địa điểm
Quận Hồng Bàng 2 địa điểm
Quận Ngô Quyền 1 địa điểm