Mạng lưới ATM Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Cần Thơ

Điểm đặt máy ATM LienVietPostBank Cần Thơ

Quận Ninh Kiều 2 địa điểm